• 2014_05___kanonizacja_500zl_R
  • 2014_05___kanonizacja_500zl_A
  • 2014_05___kanonizacja_500zl_R
  • 2014_05___kanonizacja_500zl_A
Promocja!

500 zł Kanonizacja Jan Paweł II

13,999.00 zł 11,000.00 zł

Brak w magazynie

Promocja

500 zł Kanonizacja Jan Paweł II

Kanonizacja Jana Pawła II – 27 IV 2014

Seria: Papież Jan Paweł II
Nominał: 500 zł
Metal: 999/1000 Ag
Średnica: 1000 mm
Waga: 1000 g
Stempel: lustrzany
Naklad: 966 sztuk
Rant: gładki
Dodatek: brak
Data emisji: 2014

Rewers:
W centralnej części monety – wizerunek Jana Pawła II według zdjęcia Grzegorza Gałązki. W tle – stylizowana powierzchnia dekoracyjna. Wzdłuż otoku – nazwa monety: Kanonizacja Jana Pawła II, 27 IV 2014.
Awers:
Wizerunek orła białego z godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej – nominał: 500 zł. W dolnej części monety, wzdłuż otoku – napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i rok emisji: 2014.

Projektant: Andrzej Nowakowski

Kanonizacja (od łac.
canonizatio
) oznacza „ogłosze-
nie świętym”, czyli oficjalne uznanie przez Stolicę
Apostolską świętości życia danej osoby, ogłoszenie
jej przez papieża za godną kultu publicznego
w Kościele powszechnym oraz wpisanie do szacow-
nego katalogu świętych. Kanonizacja wieńczy wielo

letni proces kanonizacyjny i różni się od beatyfikacji
tym, że o ile beatyfikacja zapoczątkowuje oficjalny
kult osoby błogosławionej w Kościele lokalnym,
czyli na terenie określonej diecezji bądź kraju, o tyle
kanonizacja rozciąga ten kult na cały Kościół.
Jan Paweł II podczas 51 uroczystości kanonizacyjnych
ogłosił świętymi 482 osoby, z których większość to
męczennicy za wiarę chrześcijańską. Po 9 latach,
które upłynęły od śmierci Papieża z Polski, on sam
– beatyfikowany 1 maja 2011 r. przez Benedykta XVI
– zostaje włączony do grona świętych. Tak spełnia się
wołanie tłumów zgromadzonych na placu Świętego
Piotra w Rzymie w dniu jego pogrzebu: „
Santo
Subito!
”, czyli „Święty od zaraz!”. Akt uroczystej
kanonizacji potwierdza wielkość Jana Pawła II,
jego niezłomność w wyznawaniu i głoszeniu
Ewangelii, a także ogromne uznanie i wdzięczność
za dar niezwykłego pontyfikatu, który otrzymuje
wyjątkowe miejsce w historii świata, Kościoła
katolickiego i Polski.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
źródło: NBP