Regulamin

Obowiązuje od dnia 1 pażdziernika 2014 r.

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem
Regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników transakcji zawieranych w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.internumi.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością InterNumi Klein Wiesław podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Głuchołazy pod numerem: 5525, z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Poprzeczna 2/4, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT-UE) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 755-143-46-72, Regon: 160387696, Telefon +48602508654,+48602508655

§ 2
Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową.
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu środków na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
7. Brak wpływu należności za zamówione wartości kolekcjonerskie, w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
8. InterNumi, w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W takim przypadku dokonana za zamówienie wpłata zostanie zwrócona Kupującemu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.

§ 3
Towar

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła.
2. Produkt jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie, za wyjątkiem produktów zamawianych z zakładki komis, lub monet i numizmatów pochodzących z rynku wtórnego.

§ 4
Koszty i termin wysyłki

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym na stronie www.internumi.pl. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Koszty transportu”.

§ 5
Płatności

1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT. Dokument zostaje dołączony do sprzedawanych produktów.
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6
Procedura reklamacji

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji).
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni zgodnie z rozdziałem 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

§ 7
Zwrot pieniędzy

1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez klienta.

§ 8
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz w celach archiwizacyjnych i marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Zmiana regulaminu sklepu internetowego InterNumi może być dokonana jednostronnie przez InterNumi w każdym czasie. i obowiązuje.
2. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez InterNumi po opublikowaniu na stronie. Transakcje dokonane przed wejściem w życie zmian prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązujące.